اتاق سرور چیست

 

 

 

یکی از مهم‌ترین فضاها در یک شرکت اتاق سرور محسوب می شود، لازم به ذکر است بدانید که مهمترین اطلاعات در اتاق سرور ذخیره خواهد شد در نتیجه این بخش از شرکت بسیار مهم می باشد. 

شاید برای شما سوال پیش بیاید که چه تجهیزاتی در اتاق سرور قرار دارد، لازم به ذکر است بدانید در اتاق سرور تجهیزاتی همچون رگ های سرور، سرور های کامپیوتری، سوئیچ ها و روترها، کابل های شبکه و محافظ کابل شبکه قرار دارد، این تجهیزات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند چون با وجود اینها امکان راه اندازی اتاق سرور امکان پذیر می‌شود، این نکته را در نظر داشته باشید که بسیاری از شرکت ها  به جای راه اندازی اتاق سرور به اجاره آن می پردازند که این کار میتواند عواقب بدی به دنبال داشته باشد. در واقع با استفاده از اتاق سرور اجاره ای بسیاری از شرکت ها اطلاعات مهم خود را از دست دادند.

 

لازم به ذکر است بدانید که اطلاعات ذخیره شده در اتاق سرور از اهمیت بسیار زیادی

برخوردار است در نتیجه اگر شما به فکر اجاره اتاق سرور از شرکت دیگری هستید بهتر

است بدانید که با هرگونه سهل انگاری شرکت خدمات دهنده احتمال دارد آسیب جبران

ناپذیری  شما را تهدید کند.

در نتیجه  راه اندازی اتاق سرور می تواند یک تصمیم هوشمندانه و حرفه ای به نظر برسد، البته باید به این نکته هم اشاره کرد که بسیاری از مدیران برنامه حساب شده ای برای راه اندازی اتاق سرور ندارد که این مسئله می‌تواند در بین راه مجموعه را با چالش مواجه کند. در واقع اگر یک مدیر برنامه ریزی دقیق برای راه اندازی اتاق سرور داشته باشد می تواند از قبل هزینه ها و مشکل های پیش رو را پیش بینی کرده و از به وجود آمدن هرگونه چالش جلوگیری کند.

مراحل راه اندازی اتاق سرور

برای راه اندازی اتاق سرور باید ۷ آیتم را پشت سر بگذارید در نتیجه باید تمام مسائلی که مطرح شده است را یک به یک اجرا کنید. در وهله اول باید به فکر طراحی اتاق سرور باشید و استانداردهای اتاق سرور را رعایت کنید، توجه داشته باشید که اگر استانداردهای اتاق سرور در هنگام راه‌اندازی رعایت نشود می تواند باعث عدم کارکرد درست و صحیح تجهیزات شود. بعد از مبحث طراحی اتاق سرور باید به فکر عملیات ساخت اتاق سرور باشید و دقیقا تمام مباحثی که در طراحی رعایت کرده‌اید در عملیات ساخت اجرا کنید. در  مبحث سوم باید برای پیاده سازی سیستم برق و تاسیسات اقدام کنید، شایان ذکر است بدانید که این بخش از کار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در ساخت اتاق سرور باید تمام مباحث مربوط به برق و تاسیسات اجرا شود.

بخش سوم مربوط به کابل کشی است، توجه داشته باشید که شما در هنگام طراحی اتاق سرور باید ورودی و خروجی تمام کابل‌ها را طراحی کنید تا بتوانید یک اتاق سرور استاندارد را در اختیار داشته باشید. در این مرحله از راه اندازی اتاق سرور باید برای نصب و راه اندازی سیستم های امنیتی اقدام کنید، زیرا بسیاری از اطلاعات محرمانه شرکت در اتاق سرور ذخیره می شود در مرحله بعد باید تجهیزات اتاق سرور نصب شود که در قسمت بالا تجهیزات را به صورت مجزا به شما معرفی کرده‌ایم و در بخش آخر باید نرم‌افزار ها را بر روی تجهیزات نصب کنید، بعد از گذراندن این مراحل شما موفق شده اید که راه اندازی اتاق سرور را به اتمام برسانید.

 


[ شنبه 30 مرداد 1400 ] [ 15:16 ] [ حسین ]
[ ]

best

 

News is information about current events. This may be provided through many different media: word of mouth, printing, postal systems, broadcasting, electronic communication, or through the testimony of observers and witnesses to events. News is sometimes called "hard news" to differentiate it from soft media.

Common topics for news reports include war, government, politics, education, health, the environment, economy, business, fashion, and entertainment, as well as athletic events, quirky or unusual events. Government proclamations, concerning royal ceremonies, laws, taxes, public health, and criminals, have been dubbed news since ancient times. Technological and social developments, often driven by government communication and espionage networks, have increased the speed with which news can spread, as well as influenced its content. The genre of news as we know it today is closely associated with the newspaper.

 

The English word "news" developed in the 14th century as a special use of the plural form of "new". In Middle English, the equivalent word was newes, like the French nouvelles and the German Neues. Similar developments are found in the Slavic languages – namely the Czech and Slovak noviny (from nový, "new"), the cognate Polish nowiny, the Bulgarian novini, and Russian novosti – and in the Celtic languages: the Welsh newyddion (from newydd) and the Cornish nowodhow (from nowydh).[1][2]

 

As its name implies, "news" typically connotes the presentation of new information.[5][6] The newness of news gives it an uncertain quality which distinguishes it from the more careful investigations of history or other scholarly disciplines.[6][7][8] Whereas historians tend to view events as causally related Manifestations of underlying processes, news stories tend to describe events in isolation, and to exclude discussion of the relationships between them.[9] News conspicuously describes the world in the present or immediate past, even when the most important aspects of a news story have occurred long in the past—or are expected to occur in the future. To make the news, an ongoing process must have some "peg", an event in time which anchors it to the present moment.[9][10] Relatedly, news often addresses aspects of reality which seem unusual, deviant, or out of the ordinary.[11] Hence the famous dictum that "Dog Bites Man" is not news, but "Man Bites Dog" is.[12]

 

Evidence suggests that cultures around the world have found a place for people to share stories about interesting new information. Among Zulus, Mongolians, Polynesians, and American Southerners, anthropologists have documented the practice of questioning travelers for news as a matter of priority.[30] Sufficiently important news would be repeated quickly and often, and could spread by word of mouth over a large geographic area.[31] Even as printing presses came into use in Europe, news for the general public often travelled orally via monks, travelers, town criers, etc.[32]

The news is also transmitted in public gathering places, such as the Greek forum and the Roman baths. Starting in England, coffeehouses served as important sites for the spread of news, even after telecommunications became widely available. The history of the coffee houses is traced from Arab countries, which was introduced in England in the 16th century.[33] In the Muslim world, people have gathered and exchanged news at mosques and other social places. Travelers on pilgrimages to Mecca traditionally stay at caravanserais, roadside inns, along the way, and these places have naturally served as hubs for gaining news of the world.[34] In late medieval Britain, reports ("tidings") of major events were a topic of great public interest, as chronicled in Chaucer's 1380 The House of Fame and other works.[35]

Source: Wikipedia

 

http://images.google.com.my/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.ro/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.pt/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.vn/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.co.nz/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.nz/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.fi/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.mx/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.at/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.de/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.uk/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.co.uk/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.jp/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.fr/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.es/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.it/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.br/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.br/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.br/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.ca/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.ca/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.ru/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.hk/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.au/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.au/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.nl/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.co.in/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.in/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.tw/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.pl/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.co.id/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.id/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.be/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.be/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.ch/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.ch/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.th/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.co.th/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.ua/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.tr/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.za/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.ie/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.co.kr/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.kr/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.gr/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.dk/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.ar/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.ar/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.ph/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.co.il/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.il/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.bg/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.bg/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.pe/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.sg/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.co/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.cl/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.lt/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.sa/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.lv/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.hr/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.ae/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.ve/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.ae/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.ee/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.pk/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://www.google.co.uz/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.ec/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.ec/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.pr/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.gt/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.cr/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.co.cr/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.uy/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.lu/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.ba/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.ba/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.dj/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.is/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.ke/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.py/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.py/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.np/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.bd/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.co.ug/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.ug/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.bd/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.do/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.kz/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.cu/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.lk/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.cu/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.gi/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.vg/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.ni/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.vc/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.tj/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.sv/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.rw/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.om/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.bo/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.bo/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.bs/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.mu/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.bw/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.co.bw/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.sm/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.li/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.mn/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.af/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.fj/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.cg/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.mw/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.cg/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.tt/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.ms/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.ci/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.ci/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.dm/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.hn/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.kg/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.sc/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.gm/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.az/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.am/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.bz/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.bz/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.mt/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.bi/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.bi/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.gg/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.co.zm/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.zm/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.ag/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.na/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.cd/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.ag/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.cd/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.fm/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.as/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.ck/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.et/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.pa/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.jo/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.gl/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.vu/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.pn/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.jm/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.ls/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.sb/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.vi/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.nu/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.nr/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.to/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.ly/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.ws/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.nf/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://ipv4.google.com/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://ditu.google.com/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://cse.google.com/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.bh/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.bd/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.bn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.bo/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.br/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.bz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.co/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.cu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.cy/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.af/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.ag/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.ar/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.ai/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.fj/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.au/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.gt/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.gi/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.gh/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.eg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.do/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.ec/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.kh/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.jm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.et/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.kw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.ni/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.na/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.ng/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.om/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.np/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.ly/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.lb/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.mm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.mx/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.my/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.mt/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.sv/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.sa/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.sb/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.sg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.pr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.sl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.pa/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.py/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.pe/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.ph/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.pk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.qa/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.pg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.tw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.vn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.vc/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.tj/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.tr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.uy/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.com.ua/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.mz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.nz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.kr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.ls/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.jp/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.ke/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.in/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.id/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.il/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.cr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.vg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.ck/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.bw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.ao/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.za/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.uk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.zm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.ve/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.zw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.vi/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.ug/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.th/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.uz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.vu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.co.tz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.ws/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.to/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.tm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.tk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.tn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.td/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.tg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.tl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.tt/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.ro/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.ru/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.rs/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.rw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.sm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.sn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.so/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.ad/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.al/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.am/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.as/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.cg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.az/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.at/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.cf/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.cd/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.ci/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.cm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.cl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.ch/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.cz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.cv/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.ba/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.bg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.bf/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.be/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.bj/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.bi/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.bs/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.es/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.ee/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.bt/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.dm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.by/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.dj/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.dk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.dz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.gg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.ga/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.gm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.ge/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.gr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.gl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.gp/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.gy/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.fm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.fi/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.ps/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.pt/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.pn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.st/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.sr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.se/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.sc/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.sk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.si/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.ae/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.sh/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.ac/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.nu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.nr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.nl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.ne/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.lv/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.no/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.lu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.lt/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.la/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.li/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.lk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.ms/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.mv/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.mw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.mu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.mg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.md/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.mk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.me/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.mn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.je/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.ml/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.jo/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.kz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.kg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.hu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.ki/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.hr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.ht/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.hn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.it/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.is/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.ie/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.iq/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.im/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.cat/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.co.ao/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.co.bw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.co.ck/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.co.il/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.cr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.co.id/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.co.in/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.co.ke/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.jp/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.co.kr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.co.ls/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.co.nz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.co.mz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.tz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.co.th/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.uz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.co.ug/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.co.ve/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.co.vi/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.co.zw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.co.zm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.co.ck/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.co.za/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.co.bw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.co.cr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.co.nz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.co.ao/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.co.mz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.co.ls/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.co.ke/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.co.kr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.co.id/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.co.jp/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.co.in/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.co.vi/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.co.il/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.co.ve/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.co.ug/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.co.th/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.co.zw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.co.tz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.co.za/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.adminer.org/redirect/?url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.co.zm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.cat/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ae/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ad/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ac/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.al/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.am/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.as/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.at/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.az/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.cg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.cf/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.cd/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ca/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.cl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ci/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.cm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ch/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.cv/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.cz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.bg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.bf/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.be/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.bj/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ba/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.bi/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.bt/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.bs/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ee/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.by/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.es/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.de/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.dj/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.dk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.dm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.dz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ga/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ge/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.gg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.gm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.gr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.gl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.gy/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.gp/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.fi/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.fr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.fm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.im/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.it/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.iq/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.is/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.hn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.hu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.hr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ht/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.kg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ki/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.kz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.je/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.jo/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ml/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.mk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.md/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.mn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.me/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.mg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ms/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.mu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.mw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.mv/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.li/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.lk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.la/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.lu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.lt/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.lv/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.no/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.nl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ne/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.nr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.nu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.sh/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.sn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.sk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.rw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ru/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.rs/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ro/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.tt/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.tk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.tg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.tn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.td/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.to/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.tl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.tm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.vu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ws/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.vg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://ipv4.google.com/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://bukkit.org/proxy.php?link=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.cat/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.bd/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://baoviet.com.vn/Redirect.aspx?url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.bh/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.bo/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.bn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.br/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fsolution4news-amazing.ir

http://maps.google.com.bz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.si/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.so/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.sm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.se/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.sc/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.sr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.st/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.pl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.pn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.ps/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.google.pt/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.co/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.cu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.ag/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.ai/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.fj/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.ar/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.gh/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.gi/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.gt/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.do/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.ec/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.eg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.et/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.kh/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.jm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.kw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.hk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.ni/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.ng/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.na/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.na/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.om/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.np/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.lb/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.ly/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.mm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.my/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.mx/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.mt/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.sv/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.sb/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.sa/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.sg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.sl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.py/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.pa/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.pr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.pe/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.com.pg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.ph/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.qa/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.vc/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.tw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.uy/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.tr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.com.ua/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://plus.google.com/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.hk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.jm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.kw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.kh/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.lb/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.ly/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.mx/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.my/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.mm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.mt/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.ni/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.np/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.nf/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.ng/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.om/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.na/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.au/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.ar/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.ag/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.ai/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.af/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.br/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.bz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.bd/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.bh/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.bn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.bo/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.cu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.cy/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.pg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.pa/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.pk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.pe/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.ph/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.pr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.qa/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.py/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.sa/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.sg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.sb/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.tj/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.sl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.sv/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.tw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.ua/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.tr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.gi/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.fj/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.gh/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.gt/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.eg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.ec/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.et/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.do/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.uy/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://images.google.com.co/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.vc/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://images.google.com.vn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://clients1.google.com/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://posts.google.com/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.ht/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.hu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.it/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.hn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.hr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.iq/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.is/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.im/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.ie/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.je/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.jo/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

https://maps.google.kz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

http://maps.google.kg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fnews-amazing.ir

 


[ جمعه 22 مرداد 1400 ] [ 1:44 ] [ حسین ]
[ ]

برون سپاری یا استخدام کارمند برای پشتیبانی شبکه

مشکلات فناوری، از جزئی تا بزرگ ، اجتناب ناپذیر است. هرکسی که برای زمانی طولانی از کامپیوتر استفاده کرده است، چه استفاده شخصی یا تجاری، با این موضوع برخورد کرده است. هنگامی که مشکلات برای کسب و کار شما  پیش می آید، این که بتوانید به یک متخصص فناوری اطلاعات و متخصص سیستک مراجعه کنید تا از شما پشتیبانی کند، معمولاً تند ترین و مطمئن ترین راه برای حل مشکل است.

موردی که وجود دارد که بسیاری از مشاغل با آن درگیر هستند، که آیا این پشتیبانی شبکه را در از طریق کارمند انجام دهند و یا اوت سورس کرده و به شرکتی خارج از مجموعه احاله نمایند تا آن را برای آنها مدیریت کند. نیازها و امکانات شرکت ها و سازمان ها متفاوت است. برای بسیاری از مشاغل کوچک، انتخاب ساده است زیرا اکثر شرکت های کوچک سیستم های خیلی پیچیده ای ندارند. برای آن دسته از شرکت هایی که نیاز به پرسش دارند، هیچ پاسخی سخت و سریع در مورد اینکه کدام نوع پشتیبانی بهتر است وجود ندارد. اگر احساس می کنید که نیاز به انتخاب دارید، قبل از هرگونه تعهد ، عوامل زیر را بررسی کنید.

استخدام

استخدام شامل داشتن یک یا چند متخصص IT در لیست حقوق و دستمزد شما است و برای ارائه پشتیبانی از این نیروهای حاضر در محل استفده می شود. در برخی موارد آنها مسئولیت بخشی از کار را بر عهده خواهند داشت و در برخی دیگر تمام نیازهای فناوری اطلاعات شما را برطرف می کنند.

مزایا

اگر یک متخصص IT در خارج از دفتر خود کار می کنید ، می توانید به سادگی در سالن قدم بزنید تا با رایانه خود کمک بگیرید. این می تواند زمان و دردسر شما را در زمانی که نیاز دارید کامپیوتر خود را سریع به اینترنت وصل کنید ، ذخیره کند. این شخص همچنین در مورد سیستم های شما و آینده آنها فکر می کند.

برای سازمان های بسیار بزرگ که با فناوری های بسیار خاص یا پیچیده کار می کنند گزینه ترجیحی است. خدمات دهی به این سیستم ها به تخصص خاصی نیاز دارد که معمولاً شرکت های پشتیبانی فناوری اطلاعات قادر به ارائه آن نیستند. مثلا تسلط به نرم افزار های خاص یا یک دستگاه منحصر به فرد.

معایب

اگر یک متخصص پشتیبانی شبکه کامپیوتری را استخدام می کنید تا به صورت تمام وقت کار کند، باید حقوق و مزایای آنها را پرداخت نمایید. حتی اگر به خدمات روزانه آنها نیازی ندارید. این امر می تواند هزینه بر باشد. شرکت های کوچک خیلی خرابی مستمر ندارند و شخص عملا زمان زیادی بیکار است.

اگر پشتیبانی شبکه تنها یکی از وظایف متخصصان فناوری اطلاعات شما است ، ممکن است باریک تر شده و در نهایت از سایر مسئولیت های مهم غافل شود. فناوری اطلاعات پیچیده است و اغلب یک نفر یا حتی پنج نفر برای مدیریت موثر همه چیز کافی نیستند.

برون سپاری خدمات پشتیبانی شبکه

ارائه دهنده خدمات پشتیبانی شبکه مدیریت شده می تواند به شما در پشتیبانی فنی خارج از محل و تعمیرات حضوری بدون افزودن تعداد کارکنان کمک کند. آنها از راه دور و مستقل کار می کنند، اما در صورت بروز مشکل در دسترس هستند

مزایا

برون سپاری فناوری اطلاعات می تواند راهی مقرون به صرفه برای مدیریت بودجه شما باشد. از آنجا که شما فقط هزینه خدمات خاصی را که در زمانهایی که به آنها نیاز دارید، پرداخت می کنید. در قرار داد های ماهیانه سیستم شما تضمین میشود و هزینه کمتری به نسبت کارمند برای شما دارد. می توانید از زمان و هزینه ایجاد کارمند فناوری اطلاعات داخلی جلوگیری کنید.

پشتیبانی Help Dek  یک جنبه پیش پا افتاده اما بسیار ضروری در مدیریت فناوری اطلاعات است. با برون سپاری این سرویس، متخصصان فناوری اطلاعات داخلی شما زمان بیشتری برای تمرکز بر پروژه های بزرگ و بهبود سیستم دارند. یک شرکت خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه برون سپاری شده نیز خدمات فوری ارائه می دهد، بنابراین کاربران نهایی شما منتظر حل مشکلات خود نیستند.

معایب

همه ارائه دهندگان خدمات مدیریت شده برابر نیستند. ایجاد رابطه با فردی که واجد شرایط نیست، سبب میشود در موقع مناسب و بحرانی به داد شما نرسد. در نتیجه امکان بروز مشکل وجود دارد. اگر شخص باشد می تواند شما را بدون کمک مورد نیاز در مواقعی که بیشترین نیاز را دارید، رها کند. استفاده از شرکت های خوب و عقد قرارداد رسمی به این مورد کمک میکند.

برخی از شرکتها ترجیح می دهند شخصی را در کارکنان خود داشته باشند که از نزدیک با فناوری و عملکرد تجاری آنها آشنا باشد. آنها همچنین ایده استقرار پشتیبانی شبکه کامپیوتری در دفتر خود را دوست دارند. برون سپاری لزوماً شامل مقدار مشخصی فاصله و جدایی است.

قبل از اتخاذ این تصمیم مهم ، باید ابعاد شرکت و میزان کار خود را بسنجید. بودجه و حساسیت کار را در نظر گرفته و سپس تصمیم گیری نهایی را انجام دهید.

 

 


[ شنبه 16 مرداد 1400 ] [ 17:1 ] [ حسین ]
[ ]

کوتاه درباره کتاب «لیبرالیسم» نوشته لودویک فون میزِس

اگر تمایل دارید، با اصول کاربردی از لیبرالیسم آشنا شوید؛ کتاب «لیبرالیسم» مناسب شماست. از مهمترین کتاب‌های لودویگ فون میزِس فیلسوف اتریشی کتاب «لیبرالیسم» است. کتابی کم حجم که هیچ‌کدام از مسائل اساسی لیبرالیسم و اندیشه‌های فون میزس را به طور مفصل توضیح نداده است. اما کتاب فرصت مناسبی برای خواننده ایجاد می‌کند تا با چکیده‌ای از لیبرالیسم کلاسیک و اندیشه‌های فون میزِس آشنا شود. فون میزس اقتصاددان مکتب اتریش و فیلسوف کلاسیک بود. میزس را از چهره‌های شناخته‌شده مکتب اتریشی تفکر اقتصادی معرفی کرده‌اند. او بیشتر در زمینه کنش‌شناسی مطرح است. لودویگ هاینریش فون میزس در بیستم سپتامبر 1881 در لِمبرگ شهری در شرق امپراتوری اتریش ـ مجارستان به دنیا آمد. شهری که اکنون در غرب اوکراین قرار دارد.

C:\Users\Hamed\Desktop\درباره کتاب «لیبرالیسم» اثر لودویک فون میزس.jpg

لیبرالیسم نیز جریانی فکری، فلسفی و سیاسی است که بسیار وسیع و پردامنه محسوب می‌شود و حدود چهار سده تحول در اندیشه غربی را پشت‌سر گذاشته است. اگرچه لیبرالیسم به صورت یک اصطلاح اندیشۀ سیاسی معناهای گوناگون و زیادی دارد، اما هرگز از معنی اصلی خود که از واژه لاتین libbe به معنی آزاد گرفته شده؛ جدا نیست. لیبرالیسم جنبشی بوده که نشان دهد مردم تابع حکومت خودکامه نیستند، بلکه در زندگی خصوصی‌شان مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند و در امور عمومی بتوانند قوۀ مجرب حکومت را از طریق یک هیئت قانونگذاری که آزادانه انتخاب شده باشند کنترل کنند.

میزس در کتاب موارد و مسائل اصولی و اساسی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را بیان می‌کند و بدین ترتیب جایگاه آنها را در اندیشه‌های لیبرال مشخص می‌کند. مسائل پایه‌ای مانند: مالکیت خصوصی، آزادی، دموکراسی، روابط بین‌الملل، جنگ و جامعۀ ملل تا مسائل کوچکتری مانند احزاب، نظام آموزشی و اقلیت‌ها در کتاب لیبرالیسم بیان و بررسی می‌شوند.

مترجم در بخشی از کتاب «لیبرالیسم» نوشته است: «چند دهه بود که اروپا روزگار آرامی را سپری می‌کرد؛ روزگار بدون جنگ، انقلاب و آدمکشی. اما به زودی معلوم شد این روزگار خوش آرامش پیش از توفان بوده است و موج هولناک و بی‌پایانی از جنگ‌های داخلی و خارجی، ملی و بین‌المللی و انقلاب‌ها در راه بود؛ جهان در آستانۀ عصر جنگ‌های جهانی بود، جنگ‌های سی ساله دوم. نظامی‌گرایی ابتدا کشورها را به ورطۀ جنگ جهانی اول کشاند و بعد  شکست امپراتوری‌های بزرگ آلمان و اتریش‌ـ‌مجارستان، بازترسیم نقشۀ جهان، انقلاب‌ها، ملت‌سازی‌ها و کشورسازی‌ها و درگیری‌های قومیتی دهه‌های پرآشوبی را در پی داشت که از بد روزگار قرار بود واپسین پردۀ آن ناگوارترین پرده‌اش هم باشد: جنگ جهانی  دوم، یکی از رخدادهای تکان دهندۀ واپسین سال جنگ جهانی اول و سال‌های پسا جنگ سوسیالیستی رادیکالی بود...»

کتاب «لیبرالیسم» را «مهدی تدینی» به فارسی ترجمه کرده و بر آن یادداشتی افزوده است. نشر ثالث چاپ و نشر آن را برای علاقه‌مندان به عهده داشته است. بهتر است بدانید: تدینی کتاب را از زبان آلمانی به فارسی برگردانده و ترجمه فارسی آن را با ترجمۀ انگلیسی که شخص فون میزس بر آن نظارت داشته است مطابقت داده است.

دوستداران و علاقه‌مندان علوم‌ سیاسی اگر تمایل به مطالعه کتاب «لیبرالیسم» دارید؛ می‌توانید کتاب لیبرالیسم را با تخفیف از سایت بنوبوک خریداری و مطالعه کنید.

 


[ شنبه 16 مرداد 1400 ] [ 16:31 ] [ حسین ]
[ ]

معرفی آریوشین در حوزه فروش و اجرای کف کاذب

کف های کاذب یک محصول عالی برای مراکز داده، آزمایشگاهی، اتاق های برق و کنترل، و به طور کلی اماکنی است که نیاز به مدیریت در عبور کابل و تاسیسات در اتاق های خود دارند. از این کف برای توزیع هوای خنک در اتاق نیز بهره گیری می شود. در این سیستم، یک کف کاذب روی کف اصلی اتاق ایجاد می گردد. این کف با استفاده از تایل های 60*60 ایجاد میگردد. در ساخت تایل ها تنوع وجود دارد، ولی کف کاذب فولادی و کف کاذب آلومینیومی دو نوع پر کاربرد آن می باشند.

هدف از ایجاد این کف ایجاد دسترسی آسان به سیستم کابلی و تاسیسات است. عملیات کابل کشی و تاسیسات روی سطح اصلی زمین ایجاد می گردد. سپس سیستم ماژلار روی آن مطابق تصویر نصب می گردد. تایل ها قابلیت برداشتن به شکل آسانی را داشته و سبب میگردد تا در صورت بروز خرابی یا افزایش و تغییرات، به راحتی به زیر آن دسترسی داشته باشید.

توزیع هوای خنک نیز از مزایای این کف است. هوای خنک به زیر تایل ها توزیع شده و از طریق قطعاتی که دارای سوراخ می باشند به داخل اتاق هدایت می شوند.

 

کف کاذب فولادی

این محصول مقاومت خیلی خوبی در برابر وزن دارد. از طرفی اقتصادی بوده و قیمت مناسبی نیز دارد. مقاومت در برابر آتش از ویژگی های دیگر این محصول است. با استفاده از رنگ الکترو استاتیک تایل ها در مقابل رطوبت نیز مقاوم می گردند. قطعات به شکل مناسب تولید شده به طوری که زیبایی بسیار خوبی به اتاق شما میدهد.

دو لایه فولادی در زیر و روی تایل نصب شده و اطراف آن نیز با ورق فولادی پوشیده میشود. اتصالات از طریق الکترو جوش برقرار می شود. سپس لایه میانی با بتن تحت فشار پر می گردد. بتن برای صلب بودن تایل ها و استحکام بیشتر آن تزریق می شود. روی تایل ها با روکش HPL و PVC پوشیده میشود. این لایه آنتی استاتیک بوده و سبب خروج الکتریسیته ساکن از اتاق می شود که در اتاق سرور کاربرد زیادی دارد.

 

کف کاذب آلومینیومی

این محصول با قطعات 60*60 ایجاد می گردد. پانل ها از طریق ریخته گری و دایکست با مقاومت در برابر حریق کلاس A تولید می شوند. تحمل وزن خوبی را در این محصول شاهد هستیم. با توجه به عدم وجود مواد آهنی میدان های مغناطیسی اتاق دچار اختلال نمی گردند. وزن کم و مقاومت خوب در برابر رطوبت از ویژگی های بارز این محصول است.

پایه ها از نوع گالوانیزه گرم و سرد بر اساس نیاز مشتری قابل ارایه است. ارتفاع زیر کف کاذب بین 10 تا 120 سانتیمتر می تواند متغیر باشد. استرینگر و نبشی و سایر لوازم برای اجرای آن در دسترس شما قرار خواهد گرفت. روکش HPL آنتی استاتیک در این محصول پرکاربرد است.

اجرا

کف ماژولار برای پایداری و زیبایی نیاز به نصب حرفه ای دارد. اجرای کف کاذب از خدمات آریوشین می باشد. استفاده از تیم های تخصصی سبب استقرار بی عیب و نقص این محصول می گردد. تمامی استاندارد ها در نصب این محصول رعایت می گردد. اجرای کف کاذب اتاق سرور ، اتاق برق، کنترل، صنایع حساس و سایر موارد با رعایت کلیه استاندارد ها انجام می گردد.

سرویس و نگهداری نیز از دیگر خدمات این شرکت می باشد. سطح ماژولار ممکن است بعد از مدتی نیاز به سرویس و رگلاژ یا تعویض روکش پیدا کند. در این خصوص نیز متخصصین متبحری برای اینکار وجود دارد.

انواع دیگر کف ماژولار

از انواع دیگر کف ماژولار میتوان به کف های سنگی، سرامیکی، سولفات کلسیم و چوب اشاره کرد. این موارد هر چند کم کاربرد است اما در برخی فضاها ممکن است مورد نیاز باشد. برای مثال در روف گاردن از ترمو وود استفاده میگردد. استفاده دیگر از کف کاذب فولادی ساده می باشد. روی این کف عموما موکت نصب شده و برای زیبایی فضا استفاده می گردد.

 


[ جمعه 8 مرداد 1400 ] [ 15:31 ] [ حسین ]
[ ]

انتخاب رشته موفق کنکور

ویژگی های انتخاب رشته موفق

بسیاری از افراد تصور می‌کنند با کسب رتبه خوب در کنکور همه چیز تمام شده‌است! یا اینکه با به دست نیاوردن رتبه مطلوب، کاری از دست آن‌ها ساخته نیست! در صورتی که هرگز چنین نیست و این تصورات اشتباه است! درواقع کسب رتبه مناسب و یا نامناسب، قرار نیست شما را وارد بهترین دانشگاه نماید و یا از ورود به آن بازدارد. هرچند، هرچه رتبه کسب شده بهتر باشد، احتمال کسب موفقیت و تحصیل در رشته موردنظرتان بیشتر خواهدبود. اما شاه کلید این امر، یک انتخاب رشته خوب و موفق است. به‌عبارتی دیگر انتخاب رشته دانشگاهی و محل تحصیل باید با ذکاوت و هوشمندی صورت پذیرد تا بهترین نتیجه حاصل شود. در همین راستا و در ادامه این مطلب قصد داریم به بیان ویژگی‌های انتخاب رشته موفق در کنکور بپردازیم. پس اگر نگران انتخاب رشته خود هستید، این مطلب را ازدست ندهید!

تازه ترین ها : رتبه های برتر کنکور 1400

 

بررسی دقیق دفترچه، شرط لازم اما ناکافی!

یکی از مهمترین اقدامات در زمینه انتخاب رشته موفق کنکور، مطالعه دقیق اصلی‌ترین منبع، یعنی دفترچه انتخاب رشته است. در کمال تعجب، این موضوع با بی‌توجهی و سهل‌انگاری از سوی دانش‌آموزان روبه‌رو است. اما توجه داشته‌باشید، دفترچه انتخاب رشته، حاوی موضوعات مهم و تأثیرگذاری است. مانند انواع سهمیه‌ها، شرایط خاص پذیرفته‌شدن در برخی از دانشگاه‌ها و همچنین شرایط رفاهی همچون تأمین خوابگاه. وجود حتی یک بند یا یک نکته در دفترچه، آن هم در حالی که بسیاری از خواندن آن غافلند، می‌تواند انتخاب شما را به بهتر از آن چه تصور می‌کنید، تبدیل نماید.

 

علاقه و استعداد در صدر ویژگی‌ها!

بدون شک هدف همه ما از شناخت ویژگی های انتخاب رشته موفق کنکور، انتخاب رشته و دانشگاه موردعلاقه‌مان است. رشته‌ای که احتمالاً سال‌های زیادی از زندگی را صرف مطالعه و بررسی در آن خواهیم کرد. حتی بعدها منبع درآمد و حوزه شغلی ما را تشکیل خواهد داد. لذا سهم زیادی از وقت و انرژی ما را به خود اختصاص می‌دهد. در نتیجه، سعی کنید تحت تأثیر نام دانشگاه و یا مسائلی چون چشم و هم‌چشمی‌های خانوادگی انتخاب رشته نکنید! در کنار علاقه، استعداد و توانایی خود را نیز درنظر داشته باشید. با خود کاملاً صادق باشید و روحیات و خصوصیات خود را با توجه به آینده رشته موردنظرتان، مدنظر قرار دهید.

 

بررسی هدف و شرایط ادامه تحصیل

هدف خود را از لحاظ انتخاب رشته درنظر بگیرید. در واقع برای این پرسش که چرا قصد انتخاب فلان رشته را دارید، پاسخی قانع‌کننده و منطقی داشته باشید. اگر قصد ادامه تحصیل دارید، بررسی کنید تا چه مقطعی و در چه دانشگاه‌هایی امکان ادامه تحصیل وجود دارد؟ آیا در داخل کشور این امر میسر است؟ یا اینکه شرایط ادامه تحصیل آن در خارج از کشور چگونه است؟  پاسخ به سؤالاتی از این دست، مسیر پیش روی شما را روشن‌تر از قبل خواهد نمود.

 

بازار کار و موقعیت شغلی رشته

بدون تردید بازار کار و میزان درآمد هر رشته نیز از جمله عوامل حائز اهمیت در انتخاب رشته است. حتماً درباره آینده شغلی و موقعیت هایی که ممکن است پس از فارغ‌التحصیلی پیش روی شما باشد، تحقیق کنید. در واقع اینکه از رشته شما در مشاغل گوناگون چگونه استفاده‌ای می‌شود و درآمد آن چگونه است. بررسی رشته از لحاظ شغل دولتی، فعالیت در مجموعه و یا شرکت‌های خصوصی نیز می‌تواند مفید فایده واقع شود.

 

جزئیات سرنوشت ساز!

یکی دیگر از ویژگی‌های انتخاب رشته موفق، توجه به نکات ریز اما مهم و تأثیرگذار است. نکاتی که اثر خود را پس از انتخاب محل تحصیل نشان خواهند داد. مانند شهر دانشگاه و فاصله آن تا محل زندگی شما و یا امکانات رفاهی و ترددی در آن شهر. وابستگی به روابط خانوادگی، وضعیت اقتصادی خانواده‌، هزینه‌های شما از لحاظ تحصیل، تردد، اسکان و ... نیز از دیگر جزئیاتی است که انتخاب رشته، خصوصاً دانشگاه و محل تحصیل را تحت‌الشعاع قرار خواهدداد. لذا حتماً به این موارد توجه نمایید و در این خصوص تعارفی نداشته باشید! چراکه بحث حداقل چند سال تحصیل در میان است.

 

مشاوره و مشورت فراموش نشود!

بدون شک، افرادی که در زمینه انتخاب رشته دارای تجربه و تخصص هستند، گزینه ایده آلی برای راهنمایی ما محسوب می‌شوند. لذا استفاده از مشاوران تحصیلی، می‌تواند شما را با فوت و فن‌های این زمینه آشنا نماید. درنتیجه، حتماً از یک یا چند فرد باتجربه و مطمئن در این زمینه همکاری و همیاری بخواهید. این امر به لطف انواع مراکز مشاوره آنلاین به راحتی میسر است.

 

ثبت رشته در نهایت دقت!

آخرین ویژگی انتخاب رشته موفق کنکور، ثبت کد رشته‌ها در سایت سنجش در کمال دقت و صحت است. بسیاری از افراد از این موضوع به ظاهر ساده، با سهل‌انگاری عبور می‌کنند. در نتیجه خطای پیش بینی نشده و سهوی، سبب انتخابی متفاوت و اشتباه خواهد شد. اشتباهی که می‌تواند زحمات چندساله شما را هدر دهد! لذا به هیچ عنوان در ثبت کد رشته عجله نکنید و قبل از تأیید نهایی یکبار کد محل‌ها چک کنید. همچنین ثبت انتخاب رشته را به ساعات و روزهای انتهایی موکول ننمایید. اگر از کافی نت‌ها استفاده می‌کنید که ممکن است اغلب شلوغ و پرتردد باشند، ، تمرکز و دقت خود را بیش از پیش نمایید.

لینک مصاحبه نفرات برتر کنکور 1400 ریاضی تجربی انسانی هنر زبان در پی سی کنکور :

https://p30konkor.com/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/ 


[ چهار شنبه 6 مرداد 1400 ] [ 19:21 ] [ حسین ]
[ ]